• ארז אלבו

שאלות נפוצות בנוגע לקרנות לגיוס מימון

מידע חשוב על הקרן לעסקים קטנים וקרנות נוספות

הלוואה בערבות מדינה

הגירסה הבלתי פורמלית לשאלות הנפוצות בקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה

#bloggingtips #smbfund

מה היתרונות של ההלוואה מקרן על פני הלוואה מהבנק?

- שיעור הבטחונות שיש להעמיד כנגד ההלוואה עומד על 25% בלבד לעסק קיים ו- 10% לעסק בהקמה.

- ריביות אטרקטיביות

- ניתן לקחת את ההלוואה באחד מ- 4 בנקים שונים, גם אם לא מנהלים בהם פעילות שוטפת -כך שההלוואה לא יושבת על האובליגו של העסק.

- ניתן להקטין את הבטחונות כל תקופה, כך שיישארו בגובה 25% מהסכום שנותר לפירעון.

מה גובה ההלוואות שאפשר לקבל מהקרן?

עסק בהקמה או עסק עם מחזור שנתי (לא כולל מע"מ) של עד כ- 6 מיליון שקלים - 500 אלף שקלים.

עסק עם מחזור שנתי גבוה יותר יכול לקבל הלוואה בגובה 8% מהמחזור ולא יותר מ- 8 מיליון שקלים.

חשוב לציין כי גובה ההלוואה נקבע בהתאם ליכולת של העסק, וקיימים מקרים כי הקרן מקצצת מן הסכום המבוקש. במידה ואושר סכום חלקי, ניתן להגיש בקשה נוספת לאחר 6 חודשים, בה נבחנת האפשרות להגדיל את ההלוואה לסכום המקסימלי.

לאיזה מטרות מעמידה הקרן הלוואות?

ההלוואות מן הקרן ניתנות לפיתוח עסקים קיימים או להקמת עסקים חדשים. ניתן להגיש בקשה להשקעה בהרחבת העסק, או לצורך גישור על פערי תזרים בפעילות השוטפת.

לכמה זמן ניתנת ההלוואה?

ההלוואה היא ל- 5 שנים, עם אפשרות לחצי שנה של גרייס על הקרן (משלמים את הריבית בלבד).

מה % הריבית השנתית על ההלוואה?

משתנה מעסק לעסק, בהתאם לנתונים שלו וליכולת ההתמקחות מול הבנק. הריבית הממוצעת בקרן עומדת על P+2.9

כמה זמן לוקח עד שמקבלים את ההלוואה?

בממוצע, מרגע הגשת המסמכים ועד אישור ההלוואה, עוברים 30 ימי עסקים, אך זה משתנה בהתאם למורכבות הבקשה ומהירות אספקת החומרים על ידי בית העסק.

מה הסיבות בגללן הקרן דוחה בקשות?*

מידע עסקי שלילי (הגבלה בבנק, עיקולים, שיקים חוזרים, תביעות וכד')

תוצאות כספיות (ירידה בהכנסות, הפסדים עקביים, הון עצמי שלילי וכד')

התחייבויות גבוהות (לבנק או לגורם אחר)

התרשמות מתכנית עסקית

התרשמות מבעל העסק או מן הפוטנציאל העסקי

התנהלות בנקאית לא תקינה


3 צפיות0תגובות